Servicii

 • Consultanţă pentru obţinerea de finanţări/creditări externe în condiţii avantajoase.
 • Consultanţă pentru obţinerea de credite bancare, studii de marketing, studii de fezabilitate, planuri de afaceri şi analize financiare.
 • Consultanţă în domeniul investiţiilor şi asistenţă managerială, în vederea creşterii eficienţei economice a IMM-urilor.
 • Consultanţă în plasament de personal, dispunând de o bază proprie de date care conţine resursele umane disponibile în zonă, precum şi locurile de muncă vacante.
 • Cursuri de dezvoltarea abilităţilor anteprenoriale.
 • Cursuri de management, utilizare tehnică de calcul.
 • Cursuri de pregătire managerială în industria hotelieră şi turism.
 • Cursuri de comunicare, relaţii interumane
 • Curs de managementul conflictelor

Programe de instruire / Cursuri desfasurate în cadrul Casei Tineretului, bd. Unirii nr. 13, Baia Mare.

 • Instruire în vederea obţinerii cu succes al unui loc de muncă ţintit. Beneficiarii sunt şomeri cu studii superioare aflaţi în banca de date a Direcţie de Muncă şi Protecţie Socială Maramureş. Durata curs 40 ore. Lectori din cadrul DMPS Maramureş, Universităţii de Nord şi CAT Baia Mare (completarea unui CV, autoevaluarea, pregătirea pentru interviu, maniere în afaceri, modul de prezentare, motivare şi comunicare, gândirea pozitivă, etc.).
 • Dezvoltarea abilităţilor anteprenoriale. Grupul ţintă – tineri care doresc sa-şi inceapa propria afacere. Durată – 60 ore teorie şi practica. Lectori, Gonczi Stefan si Ieremia Cristian, CAT Baia Mare.
 • Dezvoltarea abilităţilor de comunicare, codul manierelor în afaceri. Grupul ţintă – Clubul Tinerilor Manageri, organizaţie înfiinţată sub tutelajul Consiliul Judeţean şi al CNÎMMR. Amplasament sala mare al Consiliului Judeţean. Durată 30 ore. Lectori Edit POP, Amelia BANICA,  CAT Baia Mare.
 • Managementul Conflictelor. Durata 18 ore. Lector conf. Bozga Liviu, Universitatea de Nord Baia Mare.
 • Managementul dezvoltării IMM-urilor.. Durata 24 ore. Lector conf. drd. Stefan Gonczi, Universitatea Bogdan Vodă Baia Mare.
 • Managementul proiectelor. Durata 90 ore. Lector Cristian Ieremia CAT Baia Mare.
 • Politica şi strategiile de mediu local. Durata 18 ore. Lector ec. Paul PECE, Zona Metropolitana Baia Mare.
 • Strategia pe termen mediu şi lung a Administraţiei Publice Locale. Durata 30 ore. Lector conf. dr. ing. Cristian Anghel, Universitatea de Nord Baia Mare.
 • Pregătire managerială în industria hotelieră şi turism. Durata 40 ore. Lector Ieremia Dan, CAT Baia Mare.
 • Utilizare tehnică de calcul. Lector Gavril LES reprezentant GOSERV SRL.
 • Cursuri de consiliere vocationala. Durata 48 ore. Lector psih. Amelia Banica.