Proiecte

Proiecte europene Finalizate:

  • „Gaudeamus” proiect de reinsertie profesional a somerilor cu studii superioare din Baia Mare (calitatea: aplicant, grup tinta 300 de someri, perioada de desfasurare 2002-2004, locatie Baia Mare,  finantare 8.000 euro Phare CES 2000).
  • „Next Generation” proiect de consiliere vocationala a tinerilor din Romania şi de instrure a consilierilor vocationali (Calitate: partener, grup tinta 700 de tineri din 15 judete din Romania şi 20 de profesori consilieri, perioada de implementare 2003-2004, locatia jud. Maramures, finantare 449.512 euro, Phare CES 2000).
  • INTER_URBAN – Cross border database with indicators for monitoring the sustainable development process of Baia Mare and Ivano-Frankivsk Areas, cod proiect HUSKROUA/1101/131, finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră ENPI 2007-2013 (calitate – furnizor de servicii de informare şi instruire, traduceri şi publicitate, desfasurare 2013-2014) – aplicant proiect Asociaţia Zona Metropolitana Baia Mare.

Detalii proiect http://interurban.zmbm.ro/proiecte/

  • POLICENTRIC – dezvoltarea zonelor metropolitane în Romania (calitate – furnizor de consultanta în dezvoltare metropolitana, desfasurare 2013-2014, finantare PODCA SMIS 35483) – aplicant proiect Asociaţia Zona Metropolitana Baia Mare.

Detalii proiect http://www.policentric.fzmaur.ro/POLICENTRIC.pdf