Anunturi

Convocator AGA CAT mai 2020

 

16/18.05.2020

CONVOCATOR

          Conform dispozitiilor statutare, presedintele CAT Baia Mare – Ieremia Cristian Simon convoaca sedinta AGA a membrilor asociatiei pentru data de 27.05.2020, str. Culturii nr. 5 (Cladirea ARIS), sala 201, et 2, ora 13.00.

          Temele intalnirii:

– aprobarea reluarii activitatii CAT in sprijinul firmelor membre si partenere (consultanta pentru accesarea de programe de finantare nerambursabile, consultanta financiară si juridica, organizarea de cursuri de instruire, perfectionare, calificare acreditate ANC, parteneriate nationale si internationale, participari la expozitii si simpozioane, etc.);

– alegerea noilor organe de conducere ale asociatiei: presedinte, director executiv, comitet director, cenzor;

– schimbarea sediului social;

– implicarea asociatiei in proiecte nerambursabile;

– primirea de noi membri;

– excluderea membrilor cu situatie juridica modificata (radiate sau in insolventa)

– alte teme de discutii propuse de participanti.

18.05.2020

                                                 Presedinte

                         Ieremia Cristian Simion